C.A. VE C.A.P. YAPILARIN KONSOLİDASYON VE KORUNMASI

FIBREBUILD-FRCM

Bölümüne gidin

FIBREBUILD-RETICOLA

Bölümüne gidin

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve özellikle de 50’li yıllar ile 70’ler arasındaki yirmi yıllık dönemdeki yeniden yapılanmalarda öncelikle yerçekimi yüküne karşı mukavemet sağlayıcı çimento bina yapımına önem verilmiş olup, bu dönemlerde deprem yönetmeliği olmamasından ötürü başkaca hususlar göz önüne alınmamıştır.
Yük hesaplarının sağlıklı şekilde yapılmamış olduğu ve taşıyıcıların düzensiz şekilde tasarlandığı ve üstelik de malzeme açısından yeterli kaliteye haiz malzemelerin kullanılmamış olması sonucunda bazı binalarda yeterli esnekli sağlanamadığından dolayı bu tür yapıların bakım müdahaleleri ile özellikle de depreme dayanıklılık ve iyileştirme/ uyarlama müdahaleleri konularında önemli sorunlar oluşabilmektedir.

Bu hususların yanı sıra, tam kompakt hal almamış olan pürüzlü kireçler bulunmasından ve demirlerin yeterli şekilde kaplanmamış olmasından dolayı korozyondan kaynaklanan nedenlerden ötürü yapıda yer alan demirlerin de özelliklerini yitirmeleri genellikle de tuzlu suya maruz kalan, sert iklim şartları yaşayan veya kimyasal tahripten etkilenen alanlarda ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Köprü, viyadük ve emsal inşaatlar gibi büyük çaplı c.a. ve c.a.p. yapılarda da bu durum sıklıkla görülmekte olup, bunun nedenlerinin başta geleni de betonun karbonatlaşma fenomeninden ötürü metal aksamda korozyona sebebiyet vermesi ve bundan dolayı da gücünü kaybederek demir örtücü beton parçalarının zaman içerisinde kopmasıdır.
Mevcut yapıların konsolidasyonu amacıyla geliştirilmiş olan muhtelif sistemler içerisinde, Fibro Net, elyafla güçlendirilmiş örtücü tabaka oluşturulmasına ve bu suretle de çimento ve beton yapılarda kolon ve kirişlerin de depreme dayanıklılığını sağlayacak özelliklere sahip olan FIBREBUILD FRP gamı ürünlerini geliştirmiştir.

Taşıyıcı öğelerin kimyasal nedenlerden ötürü oluşan aşınmalara karşı korunması amacıyla GFRP filelerden oluşan FIBREBUILD FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) sistemi, özellikleri uygun güçlendirici sıvalarla birlikte kullanılarak, mekanik özelliklerin muhafazasının yanı sıra bu özelliklerin iyileştirilmesine ve yapının güçlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

FIBREBUILD sistemi sayesinde, uzun süre dayanıklı konsolidasyon müdahalelerinin yapılması mümkün olup, bu suretle mekanik mukavemette önemli iyileştirmeler sağlanmasının yanı sıra, yapılacak müdahalenin oluşturacağı duvar kalınlıkları sınırlı tutulabilmekte ve yapıya ilave yük bindirilmemekte olup, sağlıklı güçlendirme işlemi yapılabilmesine olanak sağlanmış.

 

FIBREBUILD-FRCM

GÜÇLENDİRİLMİŞ SIVA TEKNİĞİ

Çimento ve betondan inşa edilmiş modern binaların mekanik özelliklerinin yitirilmesi ile yüzeysel korozyon vakalarının nedenleri arasında en yaygın olanı ve özellikle de tuzlu su ve kimyasal öğeler ile sert iklim şartlarına maruz kalınmasıdır. Demirde oluşan korozyon örtücü sıvanın koparak düşmesine neden olur ki bu durum da yapının yıpranmasını hızlandıran en önemli olumsuzluktur.

Beton ve çimento malzemeyle inşa edilmiş olan yıpranmış yapıların tamir ve güçlendirme müdahaleleri, öncelikle örtüsü çıkan demirlerin yeniden koruyucu şekilde örtülmesi uygulaması ile başlar, bu kapsamda da FIBREBUILD-FRCM ile öngörüldüğü üzere GFRP file ve bağlantı elementleri ile yeterli mekanik özelliklere sahip harçlar kullanılır. Kimyasal inertlikle birlikte sağlanan mekanik mukavemet, verimli ve uzun süre dayanıklı bir müdahalenin yapılmasına ve bu suretle de tüm yapı üzerinde yaygın ve komple bir güçlendirme müdahalesinin yapılabilmesine olanak sağlar.

• MEKANİK MUKAVEMET / AĞIRLIK ORANTISI YÜKSEK
• KOROZYONA AÇIK MAHALLERDE DAHİ KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET
• AMANYETİK ÖZELLİK (“FARADAY KAFESİ” OLUŞMAZ)
• HAFİFLİK VE DÜŞÜK KALINLIK

• TAŞIYICI DEMİRLERİN TAM ÖRTÜLMESİ VE KESİTLERİN TAMİRİ
• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• GENİŞ VE HOMOJEN MEKANİK İYİLEŞTİRME
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• ELLEÇLEME VE UYGULAMA SÜRELERİ İLE MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
• KOMPLE MÜDAHALE MALİYETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
• ŞANTİYE GÜVENLİĞİ

Katalog

 

FIBREBUILD-FRP

GÜÇLENDİRİLMİŞ ELYAF KAPLAMA TEKNİĞİ

Yıpranma ve depremlerden ötürü gerekli enselik ile mekanik mukavemet özelliğini taşımayan beton parçaların ayrışması.

Termik sertleşme özelliğine sahip polimerik reçineler vasıtasıyla cam ve karbon elyaftan mamul kumaş uygulamasından oluşan FIBREBUILD-FRP güçlendirme sistemlerinin kullanımı, kırılmaya, esnemeye ve kolonlarla kirişlerdeki basınca mukavemeti arttırır. En çok hasar gören alanlarda lokal olarak, örneğin kolonlar ve kirişlerde ve bunların zemin bağlantı noktalarında kısmi uygulamalara olanak sağlar. Güçlendirme müdahalesinin boyutları gereksinimlere binaen planlanarak, gerekli elyaf kullanımı konusunda seçim yapmak olanakları da sunulmaktadır.
Uygulama mahallinde emdirilecek olan tek yönlü, çok yönlü ve çoklu eksenli kumaş şeklinde oluşan elyaflar, kolaylıkla şekillendirilebilir ve bu suretle de karmaşık geometriye sahip mimari öğeleri haiz yapılarda bile rahatlıkla kullanılabilir.

• YÜKSEK MEKANİK MUKAVEMET
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE KİREÇ İLE ÇİMENTO BAZLI HARÇLARLA UYUM
• GAYET DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• ANINDA VE HEDEFE YÖNELİK MÜDAHALELERLE MEKANİK ŞARTLARDA İYİLEŞME
• GÜÇLENDİRMENİN GEREKSİNİMLERE GÖRE BOYUTLANDIRILMASI
• DÜZENLİ OLMAYAN GEOMETRİK ŞEKİLLERDE DE GÜÇLENDİRME UYUMUNUN SAĞLANABİLMESİ
• DÜŞÜK SEVİYEDE TAHRİP MÜDAHALESİ

Katalog