TAMPONLAMA VE PARTİSYONLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Geçtiğimiz yüzyılda inşa edilmiş olan binalar, genellikle çimento taşıyıcılar ve kalıp sistemleri ile ve ara bölmeleri de tuğra örülerek ve bazen de bu tuğla duvarlar ana yapıya tam bağlanmaksızın inşa edilmekteydiler. Tuğla örülü duvarlar her ne kadar taşıyıcı görev görmeseler de, özellikle de deprem halinde kişilere zarar verebilecek kritik noktaları oluşturmaktadırlar.

Yapısal güçlendirme teknikleri konusunda Fibre Net tarafından geliştirilen, “güçlendirilmiş sıva” ile çimento tipi güçlendirilmiş harçlarla birlikte kullanılacak olan GFPR file, bağlantı elementleri ve aksesuarların kullanıldığı sistem sayesinde duvarların zemin haricindeki yapısal güçlendirme işlemlerinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

FIBREBUILD sistemi sayesinde, uzun süre dayanıklı konsolidasyon müdahalelerinin yapılması mümkün olup, bu suretle mekanik mukavemette önemli iyileştirmeler sağlanmasının yanı sıra, yapılacak müdahalenin oluşturacağı duvar kalınlıkları sınırlı tutulabilmekte ve yapıya ilave yük bindirilmemekte olup, müdahalede binaya zarar verilmeksizin sağlıklı güçlendirme işlemi yapılabilmesine olanak sağlanmış olur.

Sistemlerin dayanıklılığı ve verimi, korozyon oluşmaması ile kireç, çimento, pozzolana, vs. bazlı harçlarla uyumu sayesinde temin edilebilmektedir.

 

FIBREBUILD-FRCM

REINFORCED RENDER METHOD

Kalıp sistemli binalarda, taşıyıcı öğelerin mekanik mukavemeti yüksek seviyede olsa dahi, tuğla örülü duvar ve diğer bölümlerle bağlantı zaafları ve dolayısıyla da özellikle de deprem halinde dışa doğru devrilme sorunları oluşabilir

FIBREBUILD-FRCM müdahalesi yöntemiyle taşıyıcı öğelerle tuğla örülü duvarlar ve kat araları taşıyıcı sisteme GFRP hazır kalıplı fileleri ve güçlendirilmiş sıvalarla birleştirilerek güçlendirilirler ki, bu müdahale yapının inşa özeliklerine ve gereksinime göre, duvarların her iki yüzünde de, asgari kalınlık oluşturularak (yaklaşık 3 cm) uygulanabilir.
Söz konusu bu müdahale sayesinde, tüm düzeyde eşit dağıtılmış şekilde bir güçlendirme ve mekanik özelliklerin iyileştirilmesi sağlanırken, esneklik ve uzun süreli dayanımın yanı sıra kırılganlığın önlenmesi de temin edilmiş olur

• MEKANİK MUKAVEMET / AĞIRLIK ORANTISI YÜKSEK
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRLERDEKİ HARÇLARLA UYUM (KİREÇ, ÇİMENTO, POZZOLANA, VS. HARÇLAR)
• EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AMAÇLI KULLANIMLAR İÇİN AMANYETİK ÖZELLİK (“FARADAY KAFESİ” OLUŞMAZ)
• HAFİFLİK VE DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• GENİŞ VE HOMOJEN MEKANİK İYİLEŞTİRME
• DUVARLARIN TENEFFÜS EDEBİLMESİ
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• ELLEÇLEME VE UYGULAMA SÜRELERİ İLE MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
• KOMPLE MÜDAHALE MALİYETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
• ŞANTİYE GÜVENLİĞİ

Katalog