TAVAN ARALARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

900’lerin başlarından itibaren inşa olunan binalarda genellikle uygulanan tavan arası yapım yöntemlerinden biri tuğla ve çimento veya karma materyal kullanılarak çimento kirişler yapılan inşaat türüdür ki, bunda da tuğla (hafif tuğlalar) gibi hafif malzemelerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Genellikle, tavan arası zemin ve altı çimento dökülerek binen yüklerin farklı yönlerde dağılımının sağlanması prensibiyle inşa edilmişlerdir.

Seneler içerisinde oluşan yıpranmalarla ve tavan arasının maruz kaldığı etkilerle, yapının özellikleri ve bilhassa da mekanik özellikleri niteliğini yitirebilmektedir. Yıpranarak özelliklerini kaybetmenin en yaygın örneği, tavan arası zemininin alt yüzeyinde oluşan “çökmeler” veya “kopmalardır” ki, bu durumda eşya ve insanlar için zarar verebilecek düzeyde tehlikeli risk faktörü oluşturur. Bu durum özellikle de 1940 ile 1970 seneleri arasında inşa edilen binalarda çok belirgindir, bunun nedeni de o dönemlerde inşaat malzemelerinin kalitesinin günümüze oranla oldukça düşük olmasıdır.

Tavan aralarının güvenliğinin sağlanması amacıyla, Fibre Net, tavan arası zemininin alt yüzeyine tespit sistemi ile sabitlenen ve gerekirse sıvayla kaplanan GFRP file yerleştirilmesini öngören FIBREBUILD FRCM sistemini geliştirmiştir. Malzemenin hafifliği ve kullanım pratikliği sayesinde, sistem gayet basit ve hızlı uygulamalı olup, özelliklerinden dolayı da gerek kimyasal etkilere açık ve gerekse rutubetli ortamlarda uzun süreli dayanıklı ve mükemmel verimlidir.

 

FIBREBUILD-FRCM

GÜÇLENDİRİLMİŞ SIVA TEKNİĞİ

900’lerin başından itibaren 1950’ler ile 1960’lara kadar yaygın olarak kullanılan tuğla ve betondan inşa edilmiş yapılardaki kopma (soyulma) zemin altından parçaların sıva ve tuğla parçalarıyla dökülmesinden (ayrışma) oluşur ve özellikle de insanlar açısından büyük tehlike oluşturur. Bunun nedeni tava arası zeminindeki trasversal çekmelerdeki farklılıklar olup, termik genleşmeler ve hafifletilmiş malzemeler arasındaki özellik farklılıklarının yanı sıra kirişler üzerine zemin döşemesi yapılırken kullanılmış tekniklerin yetersizliği de bu sorunun oluşmasına neden olur.

Tavan arazı zemininin alt yüzüne sabitlenecek olan hazır kalıplı GFRP filelerin uygulanmasıyla sıva ve tuğla dökülmelerinin önüne geçilerek, tavan arası güvenliği sağlanır. Bu suretle, sistem, ayrışarak düşme olasılığı bulunan malzemelerin tehlike yaratarak kopmasına engel olur. Zeminin alt yüzeyine uygulanacak ve daha sonra da sıvayla kapatılacak olan GFRP filelerin kullanıldığı FIBREBUILD-FRCM sistemi sayesinde, yapının mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi de yüksek verim elde edilmesi de mümkün olabilmektedir.

• MEKANİK MUKAVEMET / AĞIRLIK ORANTISI YÜKSEK
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRLERDEKİ HARÇLARLA UYUM (KİREÇ, ÇİMENTO, POZZOLANA, VS. HARÇLAR)
• HAFİFLİK VE DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• GENİŞ VE HOMOJEN MEKANİK İYİLEŞTİRME
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• ELLEÇLEME VE UYGULAMA SÜRELERİ İLE MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Kataloglar