TAVAN ARALARININ KONSOLİDASYONU

FIBREBUILD-FRCM

Bölümüne gidin

FIBREBUILD-RETICOLA

Bölümüne gidin

Tavan aralarının, deprem halinde binalarda üstendiği rol, yatay hareketlerin duvarlara yansıtılması olup, ayrıca tahrike uğrayan duvarlar için sınırlama ve de sıkıştırmayla sabitleme görevini üstlenmektir. Bu nedenle de depremler sonrasında hasar görmesi halinde veyahut da binanın kullanım amacında değişiklik olmasından ötürü yapıya binen yüklerde değişimin oluşması durumunda, tava aralarının taşıyıcı özellikleri ile yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirememeleri halinde güçlendirici müdahale yapılması gerkir.

Bu amaçla, Fibre Net iki farklı müdahale tekniği önermektedir:

• FIBREBUILD FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix): Güçlendirilmiş zemin şapı çözümünde, tavan arası zemininin bir bütün oluşturması amacıyla uygulanan teknik kapsamında GFRP fileler kullanılarak, düşük kalınlıkta, hafif ve yüklerin daha iyi dağılımına olanak sağlayan serleştirilmiş zemin şapı kullanılır

• FIBREBUILD FRP: Kaplama sisteminde ise, GFRP ve CFRP den mamul kumaş, çubuk ve levhalar kullanılır ki, bunlar çimento kaplama ile kirişler arasına serilerek, esnekliği arttırır ve taşıyıcı özellikleri daha yüksek seviyeye taşırlar

Ayrıca güvenliğin sağlanması müdahaleleri kapsamında FIBREBUILD FRCM sistemi de kullanılır ki, bu durumda da kopma ve dolayısıyla düşmeden ötürü sorun yaratabilecek çimento parçaları koruma altına alınarak, olası riskler ortadan kaldırılır.

 

FIBREBUILD-FRCM

GÜÇLENDİRİLMİŞ ZEMİN ŞAP TEKNİĞİ

Mevcut binalarda tavan aralarında metal veya tuğla ile betondan yapılmış kirişler bulunur ki bunlar da düşük taşıyıcı güce sahiptirler ve günümüzdeki gereksinimlere cevap vermeyecek sertliktedirler. Geleneksel malzemelerle yapılacak her türlü müdahale bina yapısına olumsuz şekilde aşırı etki edebilir niteliktedir ve ağırlıklar ile kalınlıkların muhafaza edilmesine olanak sağlayamazlar.

Farklı teknik ve muhtelif malzemelerle inşa edilmiş olan tavan aralarının aşırı deformasyonu, hazır kalıplı GFRP filelerin döşenmesi ve bunların metal bağlantı elemanlarıyla alt kısımdan tespit edilmesiyle sağlanır. Bu suretle, tüm alanı güçlendirilmiş bir zemin oluşturulur ve bu güçlendirilmiş zemin gerek sertlik ve gerekse tavan arasına binen yükleri sağlıklı şekilde dağıtmak suretiyle deprem durumlarında yapının mukavemetini arttırır.

• MEKANİK MUKAVEMET / AĞIRLIK ORANTISI YÜKSEK
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRDEKİ MALZEMELERLE UYUM
• HAFİFLİK VE DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• GENİŞ VE HOMOJEN MEKANİK İYİLEŞTİRME
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• ELLEÇLEME VE UYGULAMA SÜRELERİ İLE MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Kataloglar

 

FIBREBUILD-FRP

GÜÇLENDİRİLMİŞ ELYAF KAPLAMA TEKNİĞİ

Yeterli esnekliğe, sertliğe ve dolayısıyla da mukavemete sahip olmayan tavan aralarının konsolidasyon müdahaleleri, sökülebilir zemin olmaması veya üst yüzeye erişim zorluklarından ötürü her zaman uygulaması mümkün olmayan bir yöntemdir. Ayrıca, kirişlerde yapılması gereken güçlendirme müdahaleleri de öğenin esnemeden kaynaklanan deformasyonunu önleyici amaçla alt kısımdan yapılabilir.

FIBREBUILD-FRP levha ve kumaşlar, çekim gücüne karşı mükemmel mekanik mukavemet gösterdiklerinden ötürü, termik sertleşmeli polimer reçinelerle uygulanarak, kirişin ana noktalarına alt kısımdan tatbik edilirler ve bu suretle esneme payının azaltılması ile tavan arasının sertlik özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenerek özel güçlendirme müdahalelerine olanak sağlarlar.
Müdahale, kirişin gergi noktasında lokal olarak tatbik edilir, elyaf miktarı kontrollü olur, enlemsel uygulama yapılır ve bu surete de talep edilen gereksinimlere göre güçlendirme amaçlı mekanik mukavemet artırımı sağlanmış olur.

• YÜKSEK MEKANİK MUKAVEMET
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRDEKİ MALZEMELERLE UYUM
• GAYET DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• ANINDA VE HEDEFE YÖNELİK MÜDAHALELERLE MEKANİK ŞARTLARDA İYİLEŞME
• GÜÇLENDİRMENİN GEREKSİNİMLERE GÖRE BOYUTLANDIRILMASI
• DÜZENLİ OLMAYAN GEOMETRİK ŞEKİLLERDE DE GÜÇLENDİRME UYUMUNUN SAĞLANABİLMESİ
• MÜDAHALENİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ ASGARİYE İNDİREN ESNEK KULLANIM.