DUVAR KONSOLİDASYONU

FIBREBUILD-FRCM

Bölümüne gidin

FIBREBUILD-RETICOLA

Bölümüne gidin

FIBREBUILD-FRP

Bölümüne gidin

Duvar inşaatlarında gerek taş, gerek tuğla ve gerekse karma malzeme kullanılsa da, zaman içerisinde bu malzemeler, depremlerin de etkisiyle, özelliklerini kaybederek binada zaaf noktaları oluşmasına neden olurlar ve dolayısıyla da yapının aslına ve tarihi mimari özelliklerine zarar vermeden yapılması gereken konsolidasyon müdahalelerinin gerekliği doğar.

Fibre Net, FIBREBUILD güçlendirme sistemleri vasıtasıyla yapısal iyileştirmenin sağlanmasına yönelik muhtelif teknikler geliştirmiştir.

Uygulanacak sistemler talep edilen müdahale gereksinimlerine göre farklılık gösterir:

• FIBREBUILD FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix): GFRP file, konektör ve aksesuarlarla birlikte kireç bazlı güçlendirilmiş harç kullanımını öngören “güçlendirilmiş sıva” tekniği sayesinde işlevsel güçlendirilmiş sıvalar oluşturularak duvarların kesim ve baskıya karşı mukavemetinin artmasını sağlar

• FIBREBUILD RETICOLA: Lifler ile paslanmaz çelik konektörler kullanılarak derz noktalarından müdahaleyle duvar güçlendirme yöntemi olup, özellikle de duvarın orijinal görüntüsünün muhafaza edilmek istenmesi halinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Söz konusu bu sistem, duvarın orijinal estetik görünümünün uhafaza edilerek ayni zamanda da duvarın güçlendirilmesine olanak sağlar.

• FIBREBUILD FRP: GFRP ve CFRP kumaş, levha ve çubuk kullanmak suretiyle güçlendirilmiş elyaf kaplama tekniği, kolon, kiriş ve kemerlerle duvarlarda lokal (belli alan) konsolidasyon için yapılacak müdahaleler için özel geliştirilmiştir.

FIBREBUILD sistemi sayesinde, uzun süre dayanıklı konsolidasyon müdahalelerinin yapılması mümkün olup, bu suretle mekanik mukavemette önemli iyileştirmeler sağlanmasının yanı sıra, yapılacak müdahalenin oluşturacağı duvar kalınlıkları sınırlı tutulabilmekte ve yapıya ilave yük bindirilmemekte olup, müdahalede binaya zarar verilmeksizin sağlıklı güçlendirme işlemi yapılabilmesine olanak sağlanmış olur. Sistemlerin dayanıklılığı ve verimi, korozyon oluşmaması ile kireç, çimento, pozzolana, vs. bazlı harçlarla uyumu sayesinde temin edilebilmektedir.

 

FIBREBUILD-FRCM

RESTORASYON İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ SIVA TEKNİĞİ

Duvarlı yapısı bulunan binalar genellikle düzüş mekanik özelliklere sahip materyallerle inşa edilmişlerdir. Bunların birçok zayıf noktaları olup, özellikle de sismik olaylarda katlarda (kesit) yüksek seviyeli yatay hareketler ile kat dışı (esneme) gözlemlenir ki, bu durumlarda duvar yapısı her zaman dayanıklılık gösteremez.

Bu esnemelerde, en verimli müdahaleyi oluşturan güçlendirilmiş sıva kaplaması sınırlayıcı özellik taşır ve duvar yapısının mekanik özelliklerini dayanıklı şekle getirecek uygun güçlendirmeyi temin eder. FIBREBUILD-FRCM müdahalesi, imkan dahilinde kireç bazlı düşük modül sıva harçları ile GFPR güçlendirilmiş hazır kalıplı file ve bağlantı elementlerinin asgari kalınlıkta (yaklaşık 3 cm) iki yüze de uygulanmasını öngörür. Söz konusu bu müdahale sayesinde, tüm düzeyde eşit dağıtılmış şekilde bir yapısal iyileşme ve mekanik özelliklerin iyileştirilmesi sağlanırken, esneklik ve uzun süreli dayanımın yanı sıra kırılganlığın önlenmesi de temin edilmiş olur.

• MEKANİK MUKAVEMET
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE KİREÇ BAZLI HARÇLARLA UYUM
• MÜDAHALENİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ ASGARİYE İNDİREN ESNEK KULLANIM.
• EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AMAÇLI KULLANIMLAR İÇİN AMANYETİK ÖZELLİK (“FARADAY KAFESİ” OLUŞMAZ)

• “DUVARIN GÖRÜNÜR YÜZÜNÜN” MUHAFAZASI
• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• GENİŞ VE HOMOJEN MEKANİK İYİLEŞTİRME
• DUVARLARIN TENEFFÜS EDEBİLMESİ
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• KOMPLE MÜDAHALE MALİYETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

 

FIBREBUILD-RETICOLA

BAĞLANTILARIN GÜÇLENDİRİLMİŞ DOLGUSU TEKNİĞİ

İtalya’daki mimari varlıklar arasında, “taş cepheli” çok sayıda taş veya tuğla yapı bulunmaktadır. Mevcut duvarı oluşturan taşlar arasındaki derzlerde tarih sürecinin olanaklarına istinaden kullanılmış bulunan zayıf özellikli harçlarda oluşan yıpranma, mimari eserin görüntüsüne zarar verilmeksizin güçlendirilmesi yani mekanik özellikleri iyileştirilmelidir.

Derz noktalarının “güçlendirilmiş bağlantısının” yapılması ve bu suretle yapının taş görünümü muhafaza edilerek, mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi. Binanın orijinal görüntüsü bozulmaksızın sarma suretiyle verimli bir güçlendirme temin edilir. Reticolatus* tekniğine dayanan Örgülü FIBREBUILD sistemi, paslanmaz çelikten mamul lifler ve bağlantı elementleri ile kireç bazlı harç vasıtasıyla derzlerin güçlendirilmesini öngörür.
Aşağıda belirtilen farklı çözümler uygulanabilir:
• FIBREBUILD RETICOLA: Tek bir yüzden derz güçlendirmesi
• FIBREBUILD RETICOLAPLUS: Bir yüzden derz güçlendirilmesi + diğer yüzden güçlendirilmiş sıva
• FIBREBUILD RETICOLATWIN: Her iki yüzden de derz güçlendirilmesi

• YÜKSEK MEKANİK MUKAVEMET
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRDEKİ MALZEMELERLE UYUM
• MÜDAHALENİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ ASGARİYE İNDİREN ESNEK KULLANIM.
• EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AMAÇLI KULLANIMLAR İÇİN AMANYETİK ÖZELLİK (“FARADAY KAFESİ” OLUŞMAZ)

• “DUVARIN GÖRÜNÜR YÜZÜNÜN” MUHAFAZASI
• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• GENİŞ VE HOMOJEN MEKANİK İYİLEŞTİRME
• DUVARLARIN TENEFFÜS EDEBİLMESİ
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• KOMPLE MÜDAHALE MALİYETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

*Reticolatus, UNILAB S.r.l. (Parugia Üniversitesi spin-off) tarafından geliştirilmiş bir tekniktir.

 

FIBREBUILD-FRP

GÜÇLENDİRİLMİŞ ELYAF KAPLAMA TEKNİĞİ

Taş veya tuğla örülü tarihi duvarlar, genellikle alt kısımlarında düşük mekanik mukavemetten kaynaklanan sorunlar arz ederler, duvarlardaki oyuntular da (pencere ve kapı) duvarın birleşme noktalarında zaaf gösterirler ki dolayısıyla da tüm bu olumsuzluklar yapının yıpranması sonucunu ortaya koyar. Ayrıca, kolon ve taşıyıcı elementlerin geleneksel malzemelerden inşa edilmiş olması halinde materyalin yıpranma ve dolayısıyla özelliklerini yitirmesi sonucu doğar ki bu da kritik bir nokta oluşturur.

Cam ve karbon elyaftan mamul ve polimerik reçinelerle yapıştırılan termik sertleşme özelliğine sahip FIBREBUILD FRP güçlendirme sistemlerinin kullanımı, duvarların kırılma ve kopma mukavemetini arttırır ve ayni zamanda da kolon ve kirişlerin baskı dayanıklılığını arttırarak kat arası ve benzeri kritik noktalarda lokal müdahalelerle yapı güçlendirme müdahalelerinin uygulanmasına olanak sağlar. Güçlendirme müdahalesinin boyutları gereksinimlere binaen planlanarak, gerekli elyaf kullanımı konusunda seçim yapmak olanakları da subnulmaktadır.
Uygulama mahallinde emdirilecek olan tek yönlü veya çoklu eksenli kumaş şeklinde oluşan elyaflar, kolaylıkla şekillendirilebilir ve bu suretle de karmaşık geometriye sahip mimari öğeleri haiz yapılarda bile rahatlıkla kullanılabilir.

• YÜKSEK MEKANİK MUKAVEMET
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRDEKİ MALZEMELERLE UYUM
• GAYET DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• ANINDA VE HEDEFE YÖNELİK MÜDAHALELERLE MEKANİK ŞARTLARDA İYİLEŞME
• GÜÇLENDİRMENİN GEREKSİNİMLERE GÖRE BOYUTLANDIRILMASI
• DÜZENLİ OLMAYAN GEOMETRİK ŞEKİLLERDE DE GÜÇLENDİRME UYUMUNUN SAĞLANABİLMESİ
• DÜŞÜK SEVİYEDE TAHRİP MÜDAHALESİ

Katalog