GPRF HAFİF PROFİLLER VE YAPILAR

Tarihi ve mimari varlıkların konservasyonu ve konsolidasyonu kapsamında, güvenilir ve verimli olmakla beraber, yüksek mukavemete sahip ve ayni zamanda da hafif, esnek kullanımlı üstelik de müdahale konusu yapı üzerinde olumsuz etki oluşturmayacak bu tür gelişmiş malzemelerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. FIBRESTRUCT ürün gamının GFRP profil konsepti bu düşünceyle geliştirilmiş ve günümüzde tarihi yapıların depreme dayanıklılığı ile güçlendirilmesi müdahalelerinin yanı sıra kelıcı veya geçici konstrüksiyonlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mevcut binalar üzerinde profil ve kiriş kullanımı her zaman için uygun olmayabilir, özellikle de yeterli mekanik özelliğe sahip olmayan tarihi binalarda. Metal aksam kullanılarak yapılan müdahalelerde, yapıya binen ağırlık yapının çökmesine varacak derecede hasarlara sebebiyet verebilir. Büyü boyutlu ve ağır olan bu malzemelerin özellikle de şehir merkezlerinde yer alan tarihi yapılara taşınması ve elleçlenmesi de ayrı bir sorun oluşturmaktadır.

Farklı geometrik şekillere ve özelliklere sahip olarak cam elyafından üretilen FIBRESTRUCT hafif yapısal profillerin kullanımı sayesinde yüksek verim sağlanarak, bu esnek kullanım olanağı sunan malzemenin kullanımıyla ağır malzemelerden kaçınılmış olur.

Örnek mahiyetinde:
• Kenar kısımların, mevcut yapı ağırlaştırılmaksızın güçlendirilmesi
• Kemerlerde olacağı gibi lokal güçlendirme müdahalelerinin yapılabilmesi
• En yüksek noktalarda bile duvar ve zayıf yapıların güçlendirilmesi
• Çatı taşıyıcı yapıların ve kirişlerin hayata geçirilmesi
• Geçici veya kalıcı hafif konstrüksiyonların inşası

• MEKANİK MUKAVEMET / AĞIRLIK ORANTISI YÜKSEK
• KOROZYONA , İKLİM ŞARTLARINA VE UV IŞINLARINA KARŞI YÜKSEK DAYANIKLILIK
• HAFİFLİK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• YAPI ÜZERİNE BİNEN YÜKLERİN AZALTILMASI
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• ELLEÇLEME VE UYGULAMA SÜRELERİ İLE MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
• MÜDAHALEDE ESNEKLİK

Katalog