KİRİŞ VE KEMERLERİN KONSOLİDASYONU

FIBREBUILD-FRCM

Bölümüne gidin

FIBREBUILD-FRP

Bölümüne gidin

Taş veya tuğla örülmüş kiriş ve kemerler, taşıyıcı olsalar da olmasalar da, yıpranmaya en açık mimari öğeler olma özelliğini taşırlar ki bunun nedeni de depremlerde yaşanan sarsıntılar başta olmak üzere, süreç içerisinde temelde oluşan çöküntülerden dolayı yapının yük dağılımında değişimler olması ve bunların da orijinal mekanik özelliklerde zaaf oluşturmasıdır.
Tarihi ve mimari açıdan önem arz eden eserler olduğunu düşünürsek, yapının aslına olumsuz etki etmeksizin ve yapının özelliklerine uyum sağlayacak şekilde konsolidasyon müdahalesi yapılması gerekliliği açıkça görülür.

Bu amaçla, Fibre Net iki farklı müdahale tekniği önermektedir :

• FIBREBUILD FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix): GFRP file, konektör ve aksesuarlarla birlikte kireç bazlı güçlendirilmiş harç kullanımını öngören düşük kalınlıklı “güçlendirilmiş sıva” tekniği sayesinde işlevsel güçlendirilmiş sıvalar oluşturularak duvarların kesim ve baskıya karşı mekanik mukavemetinin artmasını sağlar

• FIBREBUILD FRP: GFRP ve CFRP kumaş kullanılarak güçlendirilmiş elyaf kaplama tekniği olup, düzensiz geometriye sahip kiriş ve kemer gibi öğelerin lokal güçlendirilmesinde kullanılır

FIBREBUILD sistemi sayesinde, uzun süre dayanıklı konsolidasyon müdahalelerinin yapılması mümkün olup, bu suretle mekanik mukavemette önemli iyileştirmeler sağlanmasının yanı sıra, yapılacak müdahalenin oluşturacağı kemer üzerindeki kalınlıkları sınırlı tutulabilmekte ve yapıya ilave yük bindirilmemekte olup, müdahalede binaya zarar verilmeksizin sağlıklı güçlendirme işlemi yapılabilmesine olanak sağlanmış olur.
Sistemlerin dayanıklılığı ve verimi, korozyon oluşmaması ile kireç, çimento, pozzolana, vs. bazlı harçlarla uyumu sayesinde temin edilebilmektedir.

 

FIBREBUILD-FRCM

RESTORASYON İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ SIVA TEKNİĞİ

Kemer şeklindeki yapıların en yaygın sorunu, deformasyon durumlarının oluşmasıdır ki, bunun başlıca nedenleri de depremlerden dolayı oluşan çökmeler, temel kaymasından kaynaklanan yük dağılımının değişimi ve kemer kilit taşlarında gevşeme olarak sıralanabilir. Ayrıca, alt yüzeyde duvar bezemelerinin ve resimlerin olması halinde de teneffüs etmeyen malzeme kullanımından kaçınmak gerekir.

Bu esnemelerde, en verimli müdahaleyi oluşturan güçlendirilmiş sıva kaplaması sınırlayıcı özellik taşır ve kemer yapısının mekanik özelliklerini dayanıklı şekle getirecek uygun güçlendirmeyi temin eder. FIBREBUILD-FRCM müdahalesi, imkan dahilinde kireç bazlı düşük modül sıva harçları ile GFPR güçlendirilmiş hazır kalıplı file ve bağlantı elementlerinin asgari ağırlık ve kalınlıkta (yaklaşık 3 cm) kemerin alt veya üst yüzeyine uygulanmasını öngörür. Söz konusu bu müdahale sayesinde, tüm düzeyde eşit dağıtılmış şekilde bir yapısal iyileşme ve mekanik özelliklerin iyileştirilmesi sağlanırken, esneklik ve uzun süreli dayanımın yanı sıra kırılganlığın önlenmesi de temin edilmiş olur.

• MEKANİK MUKAVEMET / AĞIRLIK ORANTISI YÜKSEK
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRLERDEKİ HARÇLARLA UYUM (KİREÇ, ÇİMENTO, POZZOLANA, VS. HARÇLAR)
• EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AMAÇLI KULLANIMLAR İÇİN AMANYETİK ÖZELLİK (“FARADAY KAFESİ” OLUŞMAZ)
• HAFİFLİK VE DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• GENİŞ VE HOMOJEN MEKANİK İYİLEŞTİRME
• KEMERLERİN TENEFFÜS EDEBİLMESİ
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• ELLEÇLEME VE UYGULAMA SÜRELERİ İLE MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

 

FIBREBUILD-FRP

GÜÇLENDİRİLMİŞ ELYAF KAPLAMA TEKNİĞİ

Taş yapılı kemer ve kemer bağlantıları karmaşık geometrik şekillere sahip olup, genellikle düşük mekanik özelliklere sahip malzemeden inşa edilmişlerdir ve bu nedenle binanın duvarlarının birleşme noktalarında zaaflar görülür, diğer bir faktör de bazı durumlarda kemerlerde de rastlanabildiği üzere müdahale edilecek yüzeylerin zor erişilebilir olmasıdır.

Cam ve karbon elyaf kumaşların termik sertleşme özelliğine sahip polimerik reçinelerle kemerlerin alt veya üst yüzeyine uygulanmasını öngören FIBREBUILD-FRP güçlendirme sisteminin kullanımı kemerlerdeki mekanik mukavemeti güçlendirir ve ayni zamanda da yapının yıpranmış alanlarında lokal müdahale imkanı sunar. Güçlendirme müdahalesinin boyutları gereksinimlere binaen planlanarak, gerekli elyaf kullanımı konusunda seçim yapmak olanakları da subnulmaktadır.

• YÜKSEK MEKANİK MUKAVEMET
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRDEKİ MALZEMELERLE UYUM
• GAYET DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• ANINDA VE HEDEFE YÖNELİK MÜDAHALELERLE MEKANİK ŞARTLARDA İYİLEŞME
• GÜÇLENDİRMENİN GEREKSİNİMLERE GÖRE BOYUTLANDIRILMASI
• DÜZENLİ OLMAYAN GEOMETRİK ŞEKİLLERDE DE GÜÇLENDİRME UYUMUNUN SAĞLANABİLMESİ
• DÜŞÜK SEVİYEDE TAHRİP MÜDAHALESİ

Katalog