TARİHİ ZEMİN KAPLAMALARININ KONSOLİDASYONU

Şehirlerin yanı sıra tarihi kasabaların da en önemli toplanma mekanı ve dolayısıyla en revaçta olan mahalli meydanları ve daha genel manada da sokaklarıdır. Genellikle bu göz alıcı meydan ve sokaklar önemli bina ve köşklerle çerçevelenmiş olup bu binalar katar meydan ve sokakların da özelliklerine ve inşa malzemelerine uygun özellikte bakım ve konservasyona gereksinimleri vardır.
Konservasyonda göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus, şehir trafiği ve özellikle de gerek transit geçen ve gerekse konser, Pazar ve fuar gibi nedenlerden ötürü uzun süreli duruş yapan ağır vasıtaların oluşturduğu binen yükün yoğunlaşması ve bunu müteakiben de zeminde mekanik titreşimlerin oluşmasıdır. Söz konusu bu titreşimler, kişi ve eşyalara zarar verebilecek tehlikeler oluşturabilecek şekilde zeminde çökmelere neden olabilecekleri gibi zeminin düzlüğünü de bozmaktadırlar

Tüm bunların yanı sıra, gerekli altyapı çalışmaları esnasında da zemin döşemesini oluşturan tabakalarda dengesizlik oluşmakta ve tehlike arz eden engebelerin yanı sıra zeminde çökmeler de görülebilmektedir. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, geçmişe ait zemin kaplamasının konservasyonuna yönelik, yüzeyinin düzlüğünü muhafaza etmeyi amaçlayan müdahalelerin gerekliliği hasıl olmuştur.

Fibre Net tarafından geliştirilen FIBREBUILD FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) sisteminde, kireç ve çimento bazlı harçlarla birlikte kullanılan GFRP fileler vasıtasıyla yüksek mekanik özelliklere sahip, mükemmel kimyasal uyumlu ve altyapının denetimine olanak sağlaması açısından önemli olan X ışını geçirgenlik özelliklerine sahip güçlendirilmiş zemin şaplarının oluşturulması öngörülmektedir.

 

FIBREBUILD-FRCM

GÜÇLENDİRİLMİŞ ZEMİN ŞAP TEKNİĞİ

Tarihi zemin kaplamalarının farklı türlerden müteşekkil birden çok katmandan oluştuklarına sıkça rastlanmakta olup, bu zemin kaplamaları genellikle düşük mekanik mukavemete sahip farklı tip malzemelerden oluşmaktadır. Altyapı hizmetleri için yapılan çalışmalar, yol kazıları ve trafiğin aktığı yollar ile meydanlarda zemin döşemesi yıpranır ve yapılan müdahalelerde gerçekleştirilen kazı ve yamal bu yıpranmayı arttırır. Üstelik de zemin kaplaması üzerinde yoğunlaşan daimi veya geçici yükler, yalnızca eşyalar için değil, ayni zamanda insanlar için de büyük tehlikelere neden olabilecek çökmelere yol açabilirler.

Hazır kalıplı GFRP file ile güçlendirilmiş kireç veya çimento şap kullanımı, sabit ve güçlü mekanik özelliklere sahip bir zemin oluşturulmasına yardımcı olur ve gerek eski taş malzemelerin ve gerekse de yani malzemelerin kullanımıyla yapılacak zemin kaplamasının yenilenmesinde destek sağlar. Güçlendirme kullanımı yüklerin dengeli dağılımına olanak sağlar ve bu suretle de uzun süre dayanıklı ve verimli müdahaleler yapılarak, dokunun korunması ve lokal çökmelerin engellenmesi mümkün olur. Metal file kullanılması yerine, GFRP gibi ışın geçirgen materyallerin kullanılması sayesinde elektronik cihazlar vasıtasıyla altyapı ağının denetim ve gözetimi mümkün kılınmış olur.

• MEKANİK MUKAVEMET / AĞIRLIK ORANTISI YÜKSEK
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRLERDEKİ HARÇLARLA UYUM (KİREÇ, ÇİMENTO, POZZOLANA, VS. HARÇLAR)
• X IŞINI GEÇİRGEN
• HAFİFLİK VE DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• GENİŞ VE HOMOJEN MEKANİK İYİLEŞTİRME
• ELEKTRONİK CİHAZLARLA PARAZİT OLUŞTURMAZ
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• ELLEÇLEME VE UYGULAMA SÜRELERİ İLE MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Katalog