TAVAN ARALARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Mevcut tarihi yapılar üzerinde genellikle modern teknikler kullanılarak yapılmış olan yeniden inşa işlerine sıklıkla rastlamaktayız. Buna örnek olarak 900’lü yıllarda ahşap ve geleneksel malzemelerden inşa edilen ancak depremlere karşı dayanıklılığını yitirmiş veya binen yükü taşıyamayacak olan tavan aralarının yerine kullanılan tuğla ve çimento malzemeyle yapılmış olan modern tarz müdahaleleri gösterebiliriz.

Bu tarz tavan aralarının en karakteristik yıpranması sıvaların “kopması” olarak nitelendirilebilir ki, alt kısımdan tuğla ve sıva parçaları, özellikle de deprem halinde, büyük parçalar halinde dökülmeler gösterir. Tavan aralarının güvenliğinin sağlanması amacıyla, Fibre Net, tavan arası zemininin alt yüzeyine tespit sistemi ile sabitlenen ve gerekirse sıvayla kaplanan GFRP file yerleştirilmesini öngören FIBREBUILD FRCM sistemini geliştirmiştir.

Malzemenin hafifliği ve kullanım pratikliği sayesinde, sistem gayet basit ve hızlı uygulamalı olup, özelliklerinden dolayı da gerek kimyasal etkilere açık ve gerekse rutubetli ortamlarda uzun süreli dayanıklı ve mükemmel verimlidir.

 

FIBREBUILD-FRCM

RESTORASYON İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ SIVA TEKNİĞİ

900’lerin başından itibaren 1950’ler ile 1960’lara kadar yaygın olarak kullanılan tuğla ve betondan inşa edilmiş yapılardaki kopma (soyulma) zemin altından parçaların sıva ve tuğla parçalarıyla dökülmesinden (ayrışma) oluşur ve özellikle de insanlar açısından büyük tehlike oluşturur. Bunun nedeni tava arası zeminindeki trasversal çekmelerdeki farklılıklar olup, termik genleşmeler ve hafifletilmiş malzemeler arasındaki özellik farklılıklarının yanı sıra kirişler üzerine zemin döşemesi yapılırken kullanılmış tekniklerin yetersizliği de bu sorunun oluşmasına neden olur.

Tavan arazı zemininin alt yüzüne sabitlenecek olan hazır kalıplı GFRP filelerin uygulanmasıyla sıva ve tuğla dökülmelerinin önüne geçilerek, tavan arası güvenliği sağlanır. Bu suretle, sistem, ayrışarak düşme olasılığı bulunan malzemelerin tehlike yaratarak kopmasına engel olur. Zeminin alt yüzeyine uygulanacak ve daha sonra da sıvayla kapatılacak olan GFRP filelerin kullanıldığı FIBREBUILD-FRCM sistemi sayesinde, yapının mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi de yüksek verim elde edilmesi de mümkün olabilmektedir.

• MEKANİK MUKAVEMET / AĞIRLIK ORANTISI YÜKSEK
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRLERDEKİ HARÇLARLA UYUM (KİREÇ, ÇİMENTO, POZZOLANA, VS. HARÇLAR)
• HAFİFLİK VE DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• GENİŞ VE HOMOJEN MEKANİK İYİLEŞTİRME
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• ELLEÇLEME VE UYGULAMA SÜRELERİ İLE MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Katalog