TAVAN ARALARININ KONSOLİDASYONU

FIBREBUILD-FRCM

Bölümüne gidin

FIBREBUILD-FRP

Bölümüne gidin

Tavan aralarının, deprem halinde binalarda üstendiği rol, yatay hareketlerin duvarlara yansıtılması olup, ayrıca tahrike uğrayan duvarlar için sınırlama ve de sıkıştırmayla sabitleme görevini üstlenmektir.

Bu nedenle de depremler sonrasında tarihi yapıların hasar görmesi halinde veyahut da binanın kullanım amacında değişiklik olmasından ötürü yapıya binen yüklerde değişimin oluşması durumunda, tava aralarının taşıyıcı özellikleri ile yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirememeleri halinde güçlendirici müdahale yapılması gerekir.

Bu amaçla, Fibre Net iki farklı müdahale tekniği önermektedir:

FIBREBUILD FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix): Güçlendirilmiş zemin şapı çözümünde, tavan arası zemininin bir bütün oluşturması amacıyla uygulanan teknik kapsamında GFRP fileler kullanılarak, düşük kalınlıkta, hafif ve yüklerin daha iyi dağılımına olanak sağlayan serleştirilmiş zemin şapı kullanılır

FIBREBUILD FRP: Kaplama sisteminde ise, GFRP ve CFRP den mamul kumaş, çubuk ve levhalar kullanılır ki, bunlar çimento kaplama ile kirişler arasına serilerek, esnekliği arttırır ve taşıyıcı özellikleri daha yüksek seviyeye taşırlar

 

FIBREBUILD-FRCM

GÜÇLENDİRİLMİŞ ZEMİN ŞAP TEKNİĞİ

Sıklıkla rastlanan bir husus da, tarihi binalarda tavan aralarının ahşap, demir (metal profilli “taşıyıcı kemerler” gibi) veya 900’lü yılların binalarında da tuğla ve çimento olduğudur ki, söz konusu bu malzemelerin zayıf özellikleri nedeniyle yapıların yük taşıma mukavemetleri günümüzün gereksinimlerine cevap veremez. Geleneksel malzemelerle yapılacak her türlü müdahale bina yapısına olumsuz şekilde aşırı etki edebilir niteliktedir ve ağırlıklar ile kalınlıkların muhafaza edilmesine olanak sağlayamazlar.

Farklı teknik ve muhtelif malzemelerle inşa edilmiş olan tavan aralarının aşırı deformasyonu, hazır kalıplı GFRP filelerin döşenmesi ve bunların metal bağlantı elemanlarıyla alt kısımdan tespit edilmesiyle sağlanır. Bu suretle, tüm alanı güçlendirilmiş bir zemin oluşturulur ve bu güçlendirilmiş zemin gerek sertlik ve gerekse tavan arasına binen yükleri sağlıklı şekilde dağıtmak suretiyle deprem durumlarında yapının mukavemetini arttırır.

• MEKANİK MUKAVEMET / AĞIRLIK ORANTISI YÜKSEK
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRLERDEKİ HARÇLARLA UYUM (KİREÇ, ÇİMENTO, POZZOLANA, VS. HARÇLAR)
• HAFİFLİK VE DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• GENİŞ VE HOMOJEN MEKANİK İYİLEŞTİRME
• KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
• ELLEÇLEME VE UYGULAMA SÜRELERİ İLE MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Katalog

 

FIBREBUILD-FRP

GÜÇLENDİRİLMİŞ ELYAF KAPLAMA TEKNİĞİ

Yeterli esnekliğe, sertliğe ve dolayısıyla da mukavemete sahip olmayan tavan aralarının konsolidasyon müdahaleleri, sökülebilir zemin olmaması veya üst yüzeye erişim zorluklarından ötürü her zaman uygulaması mümkün olmayan bir yöntemdir. Ayrıca, özellikle de ahşap veya beton kirişlerde yapılması gereken güçlendirme müdahaleleri de öğenin esnemeden kaynaklanan deformasyonunu önleyici amaçla alt kısımdan yapılabilir.

FIBREBUILD-FRP levha ve kumaşlar, termik sertleşmeli polimer reçinelerle uygulanarak, kirişin ana noktalarına alt kısımdan tatbik edilirler ve bu suretle esneme payının azaltılması ile tavan arasının sertlik özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenerek özel güçlendirme müdahalelerine olanak sağlarlar. Müdahale, kirişin gergi noktasında lokal olarak tatbik edilir, elyaf miktarı kontrollü olur, tipik olarak enlemsel uygulama yapılır ve bu surete de talep edilen gereksinimlere göre güçlendirme amaçlı mekanik mukavemet artırımı sağlanmış olur.

• YÜKSEK MEKANİK MUKAVEMET
• KOROZYONA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMET VE FARKLI TÜRDEKİ MALZEMELERLE UYUM
• GAYET DÜŞÜK KALINLIK

• YAPILAN MÜDAHALENİN UZUN SÜRELİ VERİM VE DAYANIKLILIĞI
• ANINDA VE HEDEFE YÖNELİK MÜDAHALELERLE MEKANİK ŞARTLARDA İYİLEŞME
• GÜÇLENDİRMENİN GEREKSİNİMLERE GÖRE BOYUTLANDIRILMASI
• DÜZENLİ OLMAYAN GEOMETRİK ŞEKİLLERDE DE GÜÇLENDİRME UYUMUNUN SAĞLANABİLMESİ
• DÜŞÜK SEVİYEDE TAHRİP MÜDAHALESİ

Katalog