INTEGRA BUSH

COD. BU-12 Galvanized mesh bush DN 12 mm for drilled, length 100 cm
COD. BU-14 Galvanized mesh bush DN 14 mm for drilled, length 100 cm
COD. BU-16 Galvanized mesh bush DN 16 mm for drilled, length 100 cm
COD. BU-22 Galvanized mesh bush DN 22 mm for drilled, length 100 cm